PHÂN BIỆT BỆNH VÀNG LÁ TRÊN HÀNH, TỎI – AGRICULTURE
Tin tức

PHÂN BIỆT BỆNH VÀNG LÁ TRÊN HÀNH, TỎI

Posted On December 6, 2019 at 4:57 pm by / Comments Off on PHÂN BIỆT BỆNH VÀNG LÁ TRÊN HÀNH, TỎI

Triệu chứng của bệnh vàng lá vi khuẩn trên hành tỏi:

Thuốc trị bệnh vàng lá do nấm:

Thuốc trị bệnh vàng lá vi khuẩn trên hành tỏi: