HƯỚNG DẪN THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM MẮT CUA, BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY SẦU RIÊNG – AGRICULTURE
Tin tức

HƯỚNG DẪN THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM MẮT CUA, BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Posted On January 30, 2021 at 10:58 pm by / Comments Off on HƯỚNG DẪN THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM MẮT CUA, BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

 

THUỐC ĐẶC TRỊ:

 

 

 

 

 

 

LONGBAY 20SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LOÉT, THỐI NHŨN, BẠC LÁ TRÊN CÂY TRỒNG 240ml | Shopee Việt Nam

 

 

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033 – 0943.02.52.92