450ML BAI 58 HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG - AGRICULTURE
Côn Trùng Gây Hại

450ML BAI 58 HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG

Posted On October 30, 2021 at 10:52 am by / Comments Off on 450ML BAI 58 HẾ PHẨM SINH HỌC DIỆT TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN

Dimethoate (min 95 %) : 40% w/w
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

CÔNG DỤNG TÁC DỤNG

Bai 58 40EC chứa Dimethoate (min 95 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

PHẠM VI SỬ DỤNG

Bai 58 40EC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và trị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

1. Dùng Bai 58 40EC cho cà phê để trị sâu đục quả

Liều lượng: 2.0 – 2.5 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện.

2. Dùng Bai 58 40EC cho lúa để trị bọ xít hôi

Liều lượng: 1.5 – 2.0 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện.

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
——-—————–——————–
VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
??Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn??
✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
✅Link web :
✅Link youtube :

MUA SẢN PHẨM >>>>>>>>>