BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Côn Trùng Gây Hại

BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG

Posted On November 2, 2021 at 1:38 pm by / Comments Off on BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần:

Carbosulfan: 200g/lít

Chlorpyrifos Ethyl: 400g/lít

Phụ gia

Công dụng:

BOP 600EC – là hỗn hợp hai hoạt chất đặc hiệu nhất hiện nay đối với Rệp sáp, Mọt đục cành, Sâu đục thân.

BOP 600EC – đa tác động: vị độc, xông hơi, thấm sâu nên hiệu quả diệt sâu rất cao, diệt được cả Mọt đục cành vào bên trong.

BOP 600EC – có hiệu lực trừ sâu kéo dài đến 14 ngày.

Công thức mới và duy nhất hiện nay trên thị trường thuốc BVTV.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
——-—————–——————–
VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲
✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
✅Link web :
✅Link youtube :

MUA SẢN PHẨM >>>>>>>>>>>>