450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU XANH DA LÁNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU XANH DA LÁNG HẠI CÂY TRỒNG

Posted On November 9, 2021 at 9:05 am by / Comments Off on 450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU XANH DA LÁNG HẠI CÂY TRỒNG

HOẠT CHẤT CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC:

Permethrin……………………500g/l

Alpha Cypermethrin………….50g/l

CÔNG DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC:

Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu xám, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, sâu đất, bọ trĩ, bọ xít muỗi, rệp muội, rầy thánh giá,…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC:

– Đối với cây lúa (sâu cuốn lá): pha 3-10ml/bình 25 lít nước. Phun khi sâu mới xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít nước/ha.

– Đối với cây đậu tương (sâu ăn tạp, sâu đục quả): pha 25ml/bình 25 lít nước. Phun thuốc vào giai đoạn quả non. Lượng nước phun 400 lít/ha.

– Đối với cây điều (bọ xít muỗi): pha 14-17ml/bình 25 lít nước. Phun ướt đều cây, phun khi tỷ lệ đọt non bị hại khoản 5-10%. Luog75 nước phun 500-600 lít/ha.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
——-—————–——————–
VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲
✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
✅Link web :
✅Link youtube :

MUA SẢN PHẨM >>>>>>>>>>>