APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Posted On November 10, 2021 at 8:49 am by / Comments Off on APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Thiamethoxam

ĐẶC TRỊ:

+ Bọ trĩ, rầy nâu trên lúa.

+ Rầy bông, rệp sáp trên điều, xoài.

+ Sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh trên cam, quýt, bưởi.

+ Bọ trĩ, rầy mềm, bọ xít muỗi trên chè, cà phê, nho.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
——-—————–——————–
VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲
✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
✅Link web :
✅Link youtube :

MUA SẢN PHẨM >>>>>>>>>>>>>