BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÀ PHÊ – AGRICULTURE
Côn Trùng Gây Hại

BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÀ PHÊ

Posted On November 10, 2021 at 8:57 am by / Comments Off on BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÀ PHÊ

Thành phần

Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l : 600g/l
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

Công dụng tác dụng

Bop 600EC chứa Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

Phạm vi sử dụng

Bop 600EC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và trị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

Liều lượng và cách dùng

1. Dùng Bop 600EC cho cà phê để trị mọt đục cành

Liều lượng: 0.2 – 0.3%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ cành bị hại khoảng 4-6%

2. Dùng Bop 600EC cho cà phê để trị rệp sáp

Liều lượng: 0.15 – 0.20%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả

3. Dùng Bop 600EC cho điều để trị sâu đục cành

Liều lượng: 0.2 – 0.4%
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bị hại khoảng 4-7%

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .
——-—————–——————–
VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲
✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820
✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033

MUA SAEN PHẨM >>>>>>>