CÁCH TRỊ BỆNH VÀNG LÁ CHO SẦU RIÊNG KHOẢNG 1 ĐẾN 2 NĂM TUỔI - AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH VÀNG LÁ CHO SẦU RIÊNG KHOẢNG 1 ĐẾN 2 NĂM TUỔI

Posted On January 22, 2022 at 3:57 pm by / Comments Off on CÁCH TRỊ BỆNH VÀNG LÁ CHO SẦU RIÊNG KHOẢNG 1 ĐẾN 2 NĂM TUỔI

thứ 1: cỏ nhiều quá, rễ bị ngộp ==> ít nhất thì bạn làm sạch cỏ quanh gốc
thứ 2: bị thiếu trung vi lượng ==> bạn phun phân bón hữu cơ kelp boost
thứ 3: bị nấm ==> bạn phun thuốc super tank