ANSARON 80WP - TRỪ CỎ LÁ HẸP LÁ RỘNG CHO MÍA, CÀ PHÊ, SẮN (KHOAI MÌ ) - AGRICULTURE
THUỐC BVTV

ANSARON 80WP – TRỪ CỎ LÁ HẸP LÁ RỘNG CHO MÍA, CÀ PHÊ, SẮN (KHOAI MÌ )

Posted On April 13, 2022 at 4:09 pm by / Comments Off on ANSARON 80WP – TRỪ CỎ LÁ HẸP LÁ RỘNG CHO MÍA, CÀ PHÊ, SẮN (KHOAI MÌ )

THÀNH PHẦN :

Diuron: 80% w/w

Chất mang, Phụ gia : 20% w/w

CÔNG DỤNG : 

ANSARON 80 WP là thuốc trừ cỏ tác động nội hấp và chọn lọc, diệt trừ các loại cỏ lá hẹp và lá rộng trên ruộng mía, cà phê, khoai mì (sắn) như: cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, cỏ chân gà, dền gai, rau sam, cỏ

mắc cỡ…

ANSARON 80 WP chủ yếu trừ cỏ trước khi mọc (tiền nảy mầm) hoặc cỏ mới mọc, cỏ còn nhỏ có từ 1 – 2 lá.

ANSARON 80 WP có hiệu quả diệt cỏ kéo dài nên làm giảm chi phí diệt cỏ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

MÍA : Cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp: 1,5 – 2,5 kg/Ha. Pha 65 – 80 g cho bình 25 lít nước. Phun 600 – 800 lít nước/Ha.

Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom mía 1 – 3 ngày, hay có thể phun khi mía đã mọc, cỏ còn nhỏ (1 – 2 lá) hoặc phun sau khi làm đất 2 – 4 ngày cho mía để gốc sau thu hoạch. Tránh phun trực tiếp vào ngọn mía.

CÀ PHÊ : Cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp : 1,5 kg/Ha. Pha 65 g cho bình 25 lít nước. Phun 600 lít nước/Ha. (hoặc pha 500 g/phuy 200lít nước, phun 3 phuy/Ha)

Phun khi cỏ chưa mọc hay còn nhỏ (có 1 – 2 lá). Tránh phun trực tiếp vào cây trồng.

SẮN (KHOAI MÌ) : Cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp : 1,5 kg/Ha. Pha 65 g cho bình 25 lít nước. Phun 600 lít nước/Ha. (hoặc pha 500 g/phuy 200lít nước, phun 3 phuy/Ha)

Phun đều lên mặt đất ngay sau khi đặt hom sắn (1 – 3 ngày). Không để ruộng đã phun thuốc bị đọng nước và không để thuốc tiếp xúc với lá và đọt khoai mì.

#ANSARON 80WP #Diuron #trucolahep #trucolarong #mia #san(khoaimi) #caphe

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

———————————————–

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp

??Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn??

✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820

✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033

✅Link web : https://vietnamnongnghiepsach.com.vn/

✅Link youtube : https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng