EXTRA – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG

THÀNH PHẦN :  Cymoxanil 15% w/w Chlorothalonil 60%w/w CÔNG DỤNG : Là thuốc trừ bệnh cây hỗn hợp, có tính tiếp xúc và nội hấp (lưu dẫn) mạnh, có phổ trừ bệnh rộng, phòng và trị hiệu quả nhiều loại bệnh hại trên cây trồng. Đặc trị bệnh: + Vàng lá, khô vằn trên cây … Continue reading EXTRA – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH RỈ SẮT TRÊN CÂY ĐẬU TƯƠNG