BỆNH THỐI NHŨN GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ RỐT - AGRICULTURE
THỐI-NHŨN-CÀ-RỐT
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH THỐI NHŨN GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ RỐT

Posted On September 1, 2022 at 2:34 pm by / Comments Off on BỆNH THỐI NHŨN GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ RỐT

Nguyên nhân:

THỐI NHŨN CÀ RỐT gây ra bởi nấm Sclerotinia sclerotiorum

Nấm này cũng gây ra bệnh THỐI NHŨN HẠCH BẮP CẢI đấy! Phổ kí chủ của nấm này cũng rất rộng, hơn 500 loài kí chủ.

THỐI-NHŨN-CÀ-RỐT

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

———————————————–

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp

📲📲Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn📲📲

✅Liên hệ mua hàng : 0984.535.820

✅Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033

✅Link web : https://vietnamnongnghiepsach.com.vn/

✅Link youtube 1: https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng

✅Link youtube 2: https://www.youtube.com/c/KiếnThứcNôngNghiệp