THÁN THƯ TRÊN CÂY TIÊU, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

      1. Triệu chứng của bệnh thán thư trên hồ tiêu Trên lá xuất hiện những đốm lớn màu vàng, sau đó chuyển thành màu nâu rồi đậm dần thành màu đen Hình dạng của những đốm này không nhất định. Khi vết bệnh già, ở rìa vết bệnh sẽ xuất hiện những … Continue reading THÁN THƯ TRÊN CÂY TIÊU, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH