ẢNH NÔNG NGHIỆP

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH

1 SAT 4SL – MẪU MỚI CHAI 200ML ĐẶC TRỊ THỐI TRÁI, CHÁY LÁ, ĐỐM LÁ,THÁN THƯ, LOÉT, CHẢY GÔM CAM, HÉO XANH, NỨT THÂN, SƯƠNG MAI CTY NAM BẮC 

2. OVERAMIS 300SC – MẪU MỚI CHAI 200ML ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI TRÁI, ĐỐM LÁ, CHÁY LÁ, THÁN THƯ, SƯƠNG MAI, RỈ SẮT, PHẤN TRẮNG CTY NAM BẮC

3. AMISTAR 250SC – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH ĐỐM NÂU, ĐỐM VÒNG, SƯƠNG MAI, THÁN THƯ, MỐC SƯƠNG, LỞ CỔ RỄ CHAI 100ML

4.GAMYCINUSA 185WP – THUỐC TRỪ BỆNH THỐI NHŨN, THỐI TRÁI, PHẤN TRẮNG, GHẺ NHÁM, XƠ ĐEN, HÉO XANH GÓI 100GR

5. SOSIM 300SC – THUỐC TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI, THÁN THƯ, MỐC XÁM, RỈ SẮT, ĐỐM MẮT CUA, PHẤN TRẮNG CHAI 240ML

6.STARMONAS 45WP – THUỐC TRỪ BỆNH THÁN THƯ, THỐI ĐÍT TRÁI, THỐI CUỐNG MÍT, PHẤN TRẮNG, SƯƠNG MAI, LEM LÉP HẠT, ĐẠO ÔN GÓI 250GR CTY NAM BẮC

7. COPPER GOLD 47WP – THUỐC TRỪ BỆNH THỐI TRÁI, THÁN THƯ, GHẺ SẸO LOÉT, RỈ SẮT, SƯƠNG MAI, THỐI NHŨN GÓI 250GR CTY NAM BẮC

8.SOM 5SL – THUỐC TRỪ BỆNH CHÁY LÁ, THỐI TRÁI, XÌ MỦ SẦU RIÊNG, XƠ ĐEN MÍT, MỐC XÁM, SƯƠNG MAI CHAI 450ML

9.DOFAZEB 800WP – THUỐC TRỪ BỆNH HIỆU MANCO NK ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI QUẢ, RỈ SẮT, SƯƠNG MAI, MỐC SƯƠNG GÓI 1KG

10.ACATOP 320SC – ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT, THÁN THƯ, RỈ SẮT , NẤM BỆNH TRÊN NHIỀU LOẠI CÂY TRỒNG CHAI 240ML

11.ALPHACOL 700WP – THUỐC TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG, KHÔ CÀNH, KHÔ QUẢ, THÁN THƯ, MỐC SƯƠNG, SƯƠNG MAI, LỞ CỔ RỄ GÓI 100GR

12.MI STOP 350SC – THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT, ĐẠO ÔN, THÁN THƯ, PHẤN TRẮNG, CHẾT CÂY CON, RỈ SẮT, VÀNG LÁ, KHÔ VẰN CHAI 240ML

13.BEMSUPER 500SC – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN LÁ, ĐẠO ÔN CỔ BÔNG CHAI 240ML 

14.TẨY SẠCH KHUẨN – THUỐC TRỪ BỆNH RORAI 21WP TRỪ BỆNH THÁN THƯ, RỈ SẮT, THỐI TRÁI, GHẺ LOÉT GÓI 200GR

15.EXTRA – ĐẶC TRỊ RỈ SẮT, PHẤN TRẮNG, THÁN THƯ, SƯƠNG MAI GÓI 200GR

16.THẦN ĐÈN DIỆT KHUẨNCHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ, ĐỐM LÁ, HÉO XANH, THÁN THƯ GÓI 200GR

17.GRANDGOLD 80SC – SẠCH BỆNH 1102 TOP 1 THUỐC NẤM ĐẶC TRỪ BỆNH THỐI TRÁI, THÁN THƯ, KHÔ VẰN, LEM LÉP HẠT CHAI 1 LÍT 

18.SUPER KHUẨN – ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI TRÁI, CHỐNG XƠ ĐEN, GHẺ LOÉT, THÁN THƯ GÓI 200GR 

19.KHUẨN VƯƠNG – THUỐC TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI, PHẤN TRẮNG, BẠC LÁ, VÀNG LÁ  GÓI 500GR

20.SUPERTIM 300EC – TILT XANH THUỐC TRỪ BỆNH GỈ SẮT, THÁN THƯ, THỐI NHŨN, LEM LÉP HẠT CHAI 240ML

THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC 

1. BIOBUS 1.00WP – THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ, CHẾT NHANH, RỈ SẮT, THỐI NHŨN, MỐC SƯƠNG GÓI 500GR

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

1.AC GABACYTO 50TB – GA3 THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VIÊN 5GR  

THUỐC TRỪ SÂU RẦY

1. CARBOSAN 25EC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC THÂN, MỌT ĐỤC CÀNH, RUỒI ĐỤC TRÁI, TUYẾN TRÙNG CHAI 400ML 

2.ASARASUPER 500SC – THUỐC TRỪ SÂU ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY LƯNG TRẮNG, RẦY XANH, BỌ XÍT MUỖI CHAI 240ML

3.VETSEMEX 40EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU ĐẠI BÀNG ĐỎ ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU XANH DA LÁNG, BỌ TRĨ, RỆP, DÒI ĐỤC LÁ CHAI 100ML

4. DORINO 285EC- THUỐC TRỪ SÂU HIỆU VUA RẦY 285EC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY BÔNG, RẦY MỀM, RẦY NÂU CHAI 100ML

5. THUỐC TRỪ RẦY SINEVAGOLD 500WP – HIỆU SIÊU DIỆT RẦY XANH ĐẶC TRỊ RẦY XANH, RẦY PHẤN TRẮNG, RẦY CHỔNG CÁNH, BỌ TRĨ, RUỒI VÀNG, RỆP SÁP GÓI 100GR

6.APERLAUR 100WPTHUỐC TRỪ RẦY NÂU, RẦY XANH, RẦY LƯNG TRẮNG, RỆP SÁP, TRỨNG RẦY GÓI 100GR 

7.THUỐC TRỪ SÂU CALIRA 555WP – HIỆU PANDANG HB ĐẶC TRỊ RẦY NÂU, RẦY XANH, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI, RỆP SÁP, NHỆN ĐỎ GÓI 70GR 

8.PROBEN SUPER 500EC – THUỐC TRỪ SÂU DIỆT TRỪ TRỨNG NHỆN, NHỆN NON, NHỆN TRƯỞNG THÀNH CHAI 240ML

9.THUỐC TRỪ SÂU APPLAUD 25WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU, RẦY LƯNG TRẮNG, RẦY XANH, RỆP SÁP GÓI 70GR

10.BPALATOX 100EC – THUỐC TRỪ SÂU KHOANG, RỆP SÁP, BỌ XÍT MUỖI, RỆP ĐEN CHAI 450ML

11.SUMI ALPHA 5EC – THUỐC TRỪ SÂU CUỐN LÁ, SÂU PHAO ĐỤC BẸ CHAI 450ML

12.CALIRA 555WP – HIỆU RẦY PHẤN TRẮNG ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RỆP SÁP, RẦY XANH, NHỆN ĐỎ, RUỒI VÀNG GÓI 50GR

13.CYDAN SUPER 250EC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC THÂN, NHỆN GIÉ, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC QUẢ CHAI 450ML

14.SHACHONGJING 95WP – ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, RẦY XANH ĐÃ KHÁNG THUỐC GÓI 100GR

THUỐC TRỪ NHỆN

1.NILMITE 550SC – ĐẶC TRỊ NHỆN GIÉ, NHỆN ĐỎ, NHỆN LÔNG NHUNG, NHỆN VÀNG ĐÃ KHÁNG THUỐC CHAI 100ML

CHẾ PHẨM SINH HỌC

1. PAVER – CHẾ PHẨM SINH HỌC TIÊU DIỆT TUYẾN TRÙNG HẠI RỄ CHAI 1 LÍT 

PHÂN BÓN LÁ

1.TRIPLE MAX – PHÂN BÓN LÁ KHOÁNG HỮU CƠ MƯỚT CÂY, TRĨU QUẢ, ĐÂM CHỒI, NẢY LỘC CHAI 1 LÍT

2.HTC ĐẠI NGÀN – PHÂN BÓN LÁ THÚC ĐẨY RA HOA ĐỒNG LOẠT RA HOA XANH, CHỐNG SƯỢNG, NỨT QUẢ, LÊN MÀU ĐẸP CHAI 500ML

3. BỘ BA ANH QUỐC HORTI PONIC , BORON 15%, LIQUID CALCIUM GIÚP CHỐNG RỤNG BÔNG VÀ TRÁI NON CHAI 250ML

4.KOREA GF ROOTS 6CHỐNG GÙ ĐẦU LÂN, RA RỄ, HẠ PHÈN, BẬT ĐỌT, ĐỌT MẬP, TO LÁ, DÀY LÁ, MƯỚT LÁ CHAI 500ML 

5.AMINO+PLUS XANH LÁ, DÀY LÁ, MƯỚT LÁ, DƯỠNG BÔNG, BÓNG TRÁI, ĐẸP MÃ, LỚN TRÁI CHAI 500ML

PHÂN BÓN SINH HỌC

1. SIÊU TO CỦ – PHÂN BÓN SINH HỌC SIAMB14 CHẮC CỦ, LỚN CỦ, ĐẸP CỦ, TĂNG ĐƯỜNG, TĂNG TINH BỘT CHAI 500ML

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

1. F1 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG AT CHIBOZIN BUNG ĐỌT NHANH, BẬT CHỒI MẠNH, MỞ LÁ, TO LÁ, PHÁT CHỒI MẠNH, NẢY LỘC NHANH CHAI 250ML

2. VINO 79 – VINCO 79 PHÂN BÓN LÁ TRUNG VI LƯỢNG GIÚP BÓNG TRÁI, NGỌT NƯỚC, NỞ GAI, LÊN PHẤN, LỚN TRÁI, CƠM DÀY, CÀNH XANH,TRÁI ĐẸP CHAI 1 LÍT

THUỐC TRỪ CỎ

1.AMET SUPER 80WP – THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC TRỪ CỎ LÁ RỘNG, LÁ HẸP, TRỪ CỎ CHO MÍA, CHO NGÔ GÓI 1KG

2.ALYRICE 200WG – THUỐC TRỪ CỎ GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO 2.4D TRỪ CỎ HẬU NẢY MẦM, CỎ LÁ RỘNG, CỎ CÓI LÁC GÓI 35GR