Côn Trùng Gây Hại – AGRICULTURE
KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – GIÚP RỄ PHÁT TRIỂN
Côn Trùng Gây Hại

KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – GIÚP RỄ PHÁT TRIỂN

QUY CÁCH Chai 1 lít. THÀNH PHẦN P2O5 (hh) 25% – K2O 20% Sản phẩm còn được bổ sung Zn-Mn EDTA TÍNH NĂNG TÁC DỤNG Sản phẩm Hợp Trí Kali-Phos với thành phần Potassium Phosphonate được
Read More
KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

QUY CÁCH Chai 1 lít. THÀNH PHẦN P2O5 (hh) 25% – K2O 20% Sản phẩm còn được bổ sung Zn-Mn EDTA TÍNH NĂNG TÁC DỤNG Sản phẩm Hợp Trí Kali-Phos với thành phần Potassium Phosphonate được
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện đỏ hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện đỏ hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện gié hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện gié hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện Và Nấm Bệnh Hại Cây Trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện Và Nấm Bệnh Hại Cây Trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện vàng hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện vàng hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏe.
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC XÁM HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC XÁM HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏ...
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏe.
Read More