Hoạt Chất Diệt Côn Trùng Archives - AGRICULTURE
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

HOẠT CHẤT NOVALURON LÀ GÌ ? GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ HOẠT CHẤT NOVALURON

1. Giới thiệu sản phẩm Novaluron, hoặc (±) -1- [3-chloro-4- (1,1,2-trifluoro-2-trifluoro-methoxyethoxy) phenyl] -3- (2,6-Difluorobenzoyl) urê, là một hóa chất với thuốc chống đông máu, thuộc nhóm chấ...
Read More
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC ĐỂ XỬ LÝ DỊCH HẠI CHÂU CHẤU TẠI SƠN LA

Áp dụng công nghệ Hàn Quốc để xử lý dịch hại châu chấu tại Sơn La Sơn La năm 2016, địa phương từng xảy ra nạn châu chấu tre lưng vàng đã gây thiệt hại gần 1.600ha rừng, 442ha cây nông nghiệp của ng
Read More
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ ? TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔN TRÙNG GÂY HẠI RA SAO ?

DINOTEFURAN Dinotefuran là loại hoạt chất thuộc lớp neonicotinoid được sử dụng trong các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt các loại côn trùng như gián, mối, ruồi. Hoạt
Read More
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐỐM VẰN HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐỐM VẰN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More
100ML CONFIDOR 200SL-RỆP SÁP TRÊN TIÊU – RỆP VẢY TRÊN CÀ PHÊ
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100ML CONFIDOR 200SL-RỆP SÁP TRÊN TIÊU – RỆP VẢY TRÊN CÀ PHÊ

THÀNH PHẦN Imidaclorid 200g/L Phụ gia: 800g/L CÔNG DỤNG – Thuốc trừ sâu CONFIDOR 100SL – thuốc trừ sâu đặc trị các loại côn trùng chích hút. – Ít ảnh hưởng đến thiên địch và cây trồng,
Read More
100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN Imidaclorid 200g/L Phụ gia: 800g/L CÔNG DỤNG – Thuốc trừ sâu CONFIDOR 100SL – thuốc trừ sâu đặc trị các loại côn trùng chích hút. – Ít ảnh hưởng đến thiên địch và cây trồng,
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP- (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ CÔNG TRÙNG CHÍCH HÚT
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP- (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ CÔNG TRÙNG CHÍCH HÚT

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More