Hoạt Chất Diệt Côn Trùng – AGRICULTURE
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ ? TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔN TRÙNG GÂY HẠI RA SAO ?

DINOTEFURAN Dinotefuran là loại hoạt chất thuộc lớp neonicotinoid được sử dụng trong các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt các loại côn trùng như gián, mối, ruồi. Hoạt
Read More
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT NẤM BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More
200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐỐM VẰN HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

200ML CUREGOLD 375SC – CHẾ PHẨM DIỆT BỆNH ĐỐM VẰN HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin 200g/l Difenoconazole 125g/l Hexaconazole 50g/l Công Dụng: Đối với cây lúa: Bảo vệ 3 bộ phận: thân , lá , bông , cung cấp dưỡng chất vào hạt. Cure gold đặc trị các bện...
Read More
100ML CONFIDOR 200SL-RỆP SÁP TRÊN TIÊU – RỆP VẢY TRÊN CÀ PHÊ
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100ML CONFIDOR 200SL-RỆP SÁP TRÊN TIÊU – RỆP VẢY TRÊN CÀ PHÊ

THÀNH PHẦN Imidaclorid 200g/L Phụ gia: 800g/L CÔNG DỤNG – Thuốc trừ sâu CONFIDOR 100SL – thuốc trừ sâu đặc trị các loại côn trùng chích hút. – Ít ảnh hưởng đến thiên địch và cây trồng,
Read More
100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100ML CONFIDOR 200SL-DIỆT TRỪ RỆP SÁP HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN Imidaclorid 200g/L Phụ gia: 800g/L CÔNG DỤNG – Thuốc trừ sâu CONFIDOR 100SL – thuốc trừ sâu đặc trị các loại côn trùng chích hút. – Ít ảnh hưởng đến thiên địch và cây trồng,
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP- (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ CÔNG TRÙNG CHÍCH HÚT
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP- (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ CÔNG TRÙNG CHÍCH HÚT

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR UNI-ACETAFEZIN 25WP – DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
100GR SÁT THỦ CHÍCH HÚT RẦY XANH – (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG100GR SÁT THỦ CHÍCH HÚT RẦY XANH – (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Hoạt Chất Diệt Côn Trùng

100GR SÁT THỦ CHÍCH HÚT RẦY XANH – (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG100GR SÁT THỦ CHÍCH HÚT RẦY XANH – (sẢN PHẨM CHÍNH HÃNG)-TRỪ SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất : Acetamipird và Buprotezin có tác dụng diệt trừ sâu rầy và năng chặn ngừa sâu rầy tái phát. Cách sử dụng: Pha 0.4-0.6kg/ha -Lượng nước phun : 400-500lit /ha .Phun thuốc rầy tuổi 1-2 -Li
Read More
CƠ CHẾ TIÊU DIỆT CÔN TRÙNG CỦA NẤM XANH (Metarhium anisopliae)
Bài Viết Chọn Lọc

CƠ CHẾ TIÊU DIỆT CÔN TRÙNG CỦA NẤM XANH (Metarhium anisopliae)

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok thuộc họ Moniliaceae, bộ Hyphomycetes, lớp nấm bất toàn (Deuteromycetes). ðược phân lập từ nhiều loài côn trùng bị nhiễm bệnh và sản xuất bằng công ng...
Read More