NHÓM DIỆT NHỆN – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT FENPROPATHRIN LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT FENPROPATHRIN LÀ GÌ?

Thuốc chứa hoạt chất Fenpropathrin 10%. Thuốc có tác dụng tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ cao đối với nhiều loại sâu và nhện hại trên nhiều loại cây trồng như: nhện lông nhung hại vải, rệp
Read More