NHÓM NEONICOTINOID – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT DINOTEFURAN LÀ GÌ?

Dinotefuran thuốc lưu dẫn có tác dụng tiếp xúc, vị độc, kích thích thụ quan nicotinic axetylcholin ảnh hưởng đến xinap trong hệ thần kinh trung ương côn trùng. Thuốc trừ được nhiều loại sâu miệng chíc
Read More
HOẠT CHẤT THIAMETHOXAM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT THIAMETHOXAM LÀ GÌ?

1, Giới thiệu: Thiamethoxam thuốc lưu dẫn có tác dụng tiếp xúc, vị độc, kích thích thụ quan nicotinic axetylcholin ảnh hưởng đến xinap trong hệ thần kinh trung ương côn  trùng. Thuốc trừ được nhiều l...
Read More