Nhóm Alanine – AGRICULTURE
Hoạt Chất Diệt Nấm

HOẠT CHẤT METALAXYL LÀ GÌ ?

Nếu như nấm thuộc dòng oomycetes là một vấn đề khó giải quyết đối với hoạt chất Carbendazim, thì Metalaxyl lại phòng trừ loại nấm này rất dễ dàng. Hoạt chất metalaxyl được sử dụng phổ biến và là một t
Read More