Nhóm Carbamate – AGRICULTURE
Hoạt Chất Diệt Nấm

HOẠT CHẤT CYMOXANIL LÀ GÌ ?

1. Hoạt chất Cymoxanil là gì ? Hoạt chất Cymoxanil là một hợp chất hóa học từ nhóm Cyanohydroxyiminoacetamide hay là các dẫn xuất của ure. Nó lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1977, để phòng trừ n...
Read More