NHÓM LÂN HỮU CƠ – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT ISOPROTHIOLANE LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT ISOPROTHIOLANE LÀ GÌ?

Tên hoạt chất : Isoprothiolane Loại thuốc : Thuốc trừ bệnh Nhóm thuốc : Lân hữu cơ (TB) Tác động của thuốc : Thuốc nội hấp, có tác dụng b...
Read More