BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

CÁCH TRỊ BỆNH TRÙN ĐỌT TRÊN CÂY CHUỐI

Bệnh chùn đọt (Bunchy top virus): Cây bị bệnh lá mọc chụm lại ở ngọn thân giả, lá nhỏ, bìa bị vàng, mép lá uốn cong, cuống lá ngắn lại. Trên phiến lá có các sọc xanh lợt chạy song song với các gâ
Read More
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ VÀ ĐỐM ĐEN GÂY HẠI BÔNG,TRÁI NON TRÊN CÂY XOÀI

Đối với cây xoài, giai đoạn ra bông, đậu trái có thể được xem là giai đoạn cực trọng của cả chu kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng thường xuất hiện nhiều loại bệnh hại quan trọng, nếu p
Read More
1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM PHỔ RỘNG TRÊN TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM PHỔ RỘNG TRÊN TẤT CẢ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More
1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More
1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More
1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR TIMAN 80WP XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH ĐẠO ÔN HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More
1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More
1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More
1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH NẤM HỒNG HẠI CÂY TRỒNG
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

1000GR MANCOZED XANH ẤN ĐỘ . TRƯ NẤM BỆNH NẤM HỒNG HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA MANCOZEB XANH : Hoạt chất: Mancozeb 80% w/w CÔNG DỤNG CỦA MANCOZEB XANH: Phòng trị nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Độ độc: Nhóm độc IV Cơ chế tác động: Thuốc
Read More