BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG – Page 2 – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY CÀ CHUA
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY CÀ CHUA

Bệnh này do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây ra. Bệnh có thể gây hại trong suốt thời kỳ sinh trưởng của cây cà chua, nhưng thường hại nhiều ở giai đoạn ra hoa kết quả đến khi quả già. Nếu bị ...
Read More
VICTORY 300EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP GÂY HẠI TRÊN MÍA
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

VICTORY 300EC – THUỐC ĐẶC TRỊ RỆP GÂY HẠI TRÊN MÍA

THÀNH PHẦN Chlopyrifos Ethyl 250g/l  Cypermethrin 50g/l  CÔNG DỤNG Victory  300EC đặc trị rệp hại mía Victory  300EC là thuốc trừ sâu hỗn hợp có tác dụng tiếp xúc, vị độc, xông hơi cực mạnh...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH THÁN THƯ GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH THÁN THƯ GÂY HẠI TRÊN CÂY XOÀI

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH LOÉT SỌC MẶT CAO SU
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH LOÉT SỌC MẶT CAO SU

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ GHẺ SẸO TRÊN CÂY CÓ MÚI
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ GHẺ SẸO TRÊN CÂY CÓ MÚI

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ SẦU RIÊNG
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ SẦU RIÊNG

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH THỐI NÕN DỨA ( THƠM )
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH THỐI NÕN DỨA ( THƠM )

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH CHẾT HÉO DÂY TIÊU
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH CHẾT HÉO DÂY TIÊU

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN NHO
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN NHO

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More
DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN VẢI
BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

DUPONT CURZATE M8 72WP – TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN VẢI

THÀNH PHẦN Mancozeb…64% (w/w) Cymoxanil…8% (w/w) CÔNG DỤNG Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm). Mancozeb + cymoxanil có tác...
Read More