Cây Dừa – AGRICULTURE
BỆNH THỐI ĐỌT DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
Bệnh Thối Đọt

BỆNH THỐI ĐỌT DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

Dừa là loại cây dễ trồng, ít đầu tư phân, thuốc như các loại cây trồng khác, ít chịu ảnh hưởng của biến đổi khi hậu và đặc biệt là thích hợp với vùng đất Bến Tre. Trong thời gian gần đây, diện tích tr
Read More
SÂU BỆNH HẠI DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
Cây Ăn Quả

SÂU BỆNH HẠI DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

SÂU BỆNH HẠI DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ Sự phá hại của sâu, bệnh và động vật là một trong những yếu tố chính làm giảm năng suất dừa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng như ở các nước trồng dừa tr
Read More