Cây Nhãn – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỌ XÍT HẠI NHÃN
Cây Ăn Quả

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỌ XÍT HẠI NHÃN

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỌ XÍT HẠI NHÃN Bọ xít (Tessaratoma papilosa) là đối tượng gây hại nguy hiểm đối với nhãn, vải. Bọ xít gây hại chủ yếu vào tháng 3-4 trong giai đoạn cây ra đọt non, ra hoa k
Read More