Cây Công Nghiệp – AGRICULTURE
CÁC BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA
Cây Ăn Quả

CÁC BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA HOA

Xông khói Xông khói để kích thích xoài ra hoa là một kỹ thuật được Gonzales thực hiện từ năm 1923 ở Philippines, mặc dù có ghi nhận là Galang đã thực hiện sớm hơn. Dutcher (1972) cho rằng việc xông k
Read More