Cây Cà Phê – AGRICULTURE
BỆNH TẢO ĐỎ TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Cây Cà Phê

BỆNH TẢO ĐỎ TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

BỆNH TẢO ĐỎ TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ Triệu chứng gây hại: Vết bệnh là những đốm tròn hoặc hơi tròn, kích thước từ 3 - 5mm và hơi nổi gồ lên cao hơn bề mặt của cành một chút do có
Read More