Cây Điều – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ BỌ XÍT MUỖI TRÊN CÂY ĐIỀU – PREVENTION AND TREATMENT OF HELOPELTIS
Cây Công Nghiệp

CÁCH PHÒNG TRỪ BỌ XÍT MUỖI TRÊN CÂY ĐIỀU – PREVENTION AND TREATMENT OF HELOPELTIS

Bọ xít muỗi đỏ là loại sâu hại nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực trồng điều. Bọ xít muỗi đỏ khi trưởng thành có màu nâu đỏ, đầu đen, ngực đỏ, bụng trắng. Bọ trưởng thành thường hoạt động vào sáng s
Read More