Cây Rau – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (PLUTELLA XYLOSTELLA) HẠI RAU MÀU
Cây Rau

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (PLUTELLA XYLOSTELLA) HẠI RAU MÀU

Sâu tơ (Plutella xylostella linaeus) là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây rau họ hoa thập tự (su hào, bắp cải,...) Sâu tơ thường phát sinh và gây hại từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, làm giảm năng su
Read More