Tra Cứu Bệnh & Côn Trùng – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

CÁCH TRỊ BỆNH TRÙN ĐỌT TRÊN CÂY CHUỐI

Bệnh chùn đọt (Bunchy top virus): Cây bị bệnh lá mọc chụm lại ở ngọn thân giả, lá nhỏ, bìa bị vàng, mép lá uốn cong, cuống lá ngắn lại. Trên phiến lá có các sọc xanh lợt chạy song song với các gâ
Read More
KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – GIÚP RỄ PHÁT TRIỂN
Côn Trùng Gây Hại

KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – GIÚP RỄ PHÁT TRIỂN

QUY CÁCH Chai 1 lít. THÀNH PHẦN P2O5 (hh) 25% – K2O 20% Sản phẩm còn được bổ sung Zn-Mn EDTA TÍNH NĂNG TÁC DỤNG Sản phẩm Hợp Trí Kali-Phos với thành phần Potassium Phosphonate được
Read More
KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

KALI PHOS – PHÂN BÓN LÁ – CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

QUY CÁCH Chai 1 lít. THÀNH PHẦN P2O5 (hh) 25% – K2O 20% Sản phẩm còn được bổ sung Zn-Mn EDTA TÍNH NĂNG TÁC DỤNG Sản phẩm Hợp Trí Kali-Phos với thành phần Potassium Phosphonate được
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện đỏ hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện đỏ hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện gié hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện gié hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện Và Nấm Bệnh Hại Cây Trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện Và Nấm Bệnh Hại Cây Trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện vàng hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện vàng hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More