Cây Bắp – Corn – AGRICULTURE
BỆNH THÁN THƯ LÀ GÌ? CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

BỆNH THÁN THƯ LÀ GÌ? CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG

Bệnh thán thư là bệnh hại trên cây trồng, có thể gây hại trên các bộ phận từ lá, cành, chồi non, quả non. Bệnh được gây ra bởi tác nhân Colletotrichum gloeosporioides và Cephaleures virescens. Triệu
Read More
BỆNH RỈ SẮT – RUST, COMMON RUST
Bệnh Rỉ - Rust, Common Rust

BỆNH RỈ SẮT – RUST, COMMON RUST

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Puccinia spp., đây là nấm ký sinh bắt buộc. Có ba loài được ghi nhận đã gây ra bệnh rỉ trên bắp là: P. sorghi,  P. polysora, P.purpurea. Nấm P. polysora thường gặp ở nh
Read More
BỆNH HÉO TƯƠI HẠI CÂY NGÔ
Bệnh Héo Tươi

BỆNH HÉO TƯƠI HẠI CÂY NGÔ

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas stewartii (E.F. Smith) Dowson (Bacterium stewartii  E.F. Smith,  Erwinia stewartii,  Pseudomonas stewartii,  Aplanobacter stewartii, Phytpmonas stewart
Read More
BỆNH HÉO CÂY CON – DAMPING OFF, RHIZOCTONIA ROOT ROT, CROWN AND BRACE ROOT ROT
Bệnh Héo Cây Con - Damping Off, Rhizoctonia Root Rot, Crown And Brace Root Rot

BỆNH HÉO CÂY CON – DAMPING OFF, RHIZOCTONIA ROOT ROT, CROWN AND BRACE ROOT ROT

Tác nhân gây bệnh:            Bệnh do nấm Rhizoctonia solani. Triệu chứng:         Nấm bệnh tấn công phần thân gần mặt đất, làm cây con héo gục. Gặp điều kiện thích hợp, cây đã lớn cũng bị nhiểm b
Read More
BỆNH ĐỐM VẰN – BANDED DEISEASE
Bệnh Đốm Vằn - Banded Disease

BỆNH ĐỐM VẰN – BANDED DEISEASE

Tác nhân gây bệnh: Bệnh  do  nấm  Rhizoctonia solani f. sp.  sasaki;  R. icrosclerotia; Corticium solani; Thanatephorus cucumeris; Pellicularia filamentosa  gây ra. Nấm có sợi nấm không màu, có ngăn
Read More
BỆNH ĐỐM LÁ TO – TURCICUM LEAF BLIGHT
Bệnh Đốm Lá To - Turcicum Leaf Blight

BỆNH ĐỐM LÁ TO – TURCICUM LEAF BLIGHT

Tác nhân: Bệnh  do  nấm  Helminthosporium turcicum Passerini, giai đoạn hoàn toàn là !ITrichometasphaeria turcia!i Luttrell, thuộc lớp Nấm Nang. Triệu chứng: Trên lá có đốm bệnh hình thuyền, màu và
Read More
BỆNH BẠCH TẠNG – JAVA DOWNY MILDEW
Bệnh Bạch Tạng - Java Downy Mildew

BỆNH BẠCH TẠNG – JAVA DOWNY MILDEW

Tác nhân: Bệnh do nấm Sclerospora maydis gây ra. Đính bào đài phân nhánh đôi. Nhánh dài 150-550 micron, với tế bào chân nhánh dài khoảng 60-180 micron. Đính bào tử có dạng hình cầu hoặc hình bán cầu,
Read More