Bệnh Bạch Tạng – Java Downy Mildew – AGRICULTURE
BỆNH BẠCH TẠNG – JAVA DOWNY MILDEW
Bệnh Bạch Tạng - Java Downy Mildew

BỆNH BẠCH TẠNG – JAVA DOWNY MILDEW

Tác nhân: Bệnh do nấm Sclerospora maydis gây ra. Đính bào đài phân nhánh đôi. Nhánh dài 150-550 micron, với tế bào chân nhánh dài khoảng 60-180 micron. Đính bào tử có dạng hình cầu hoặc hình bán cầu,
Read More