Bệnh Đốm Vằn – Banded Disease – AGRICULTURE
BỆNH ĐỐM VẰN – BANDED DEISEASE
Bệnh Đốm Vằn - Banded Disease

BỆNH ĐỐM VẰN – BANDED DEISEASE

Tác nhân gây bệnh: Bệnh  do  nấm  Rhizoctonia solani f. sp.  sasaki;  R. icrosclerotia; Corticium solani; Thanatephorus cucumeris; Pellicularia filamentosa  gây ra. Nấm có sợi nấm không màu, có ngăn
Read More