Bệnh Héo Cây Con – Damping Off, Rhizoctonia Root Rot, Crown And Brace Root Rot – AGRICULTURE
BỆNH HÉO CÂY CON – DAMPING OFF, RHIZOCTONIA ROOT ROT, CROWN AND BRACE ROOT ROT
Bệnh Héo Cây Con - Damping Off, Rhizoctonia Root Rot, Crown And Brace Root Rot

BỆNH HÉO CÂY CON – DAMPING OFF, RHIZOCTONIA ROOT ROT, CROWN AND BRACE ROOT ROT

Tác nhân gây bệnh:            Bệnh do nấm Rhizoctonia solani. Triệu chứng:         Nấm bệnh tấn công phần thân gần mặt đất, làm cây con héo gục. Gặp điều kiện thích hợp, cây đã lớn cũng bị nhiểm b
Read More