Bệnh Khảm Sọc Lá – Striped Mosaic, Corn Stripe, Maize Mosaic – AGRICULTURE
BỆNH KHẢM SỌC LÁ – STRIPED MOSAIC, CORN STRIPE, MAIZE MOSAIC
Bệnh Khảm Sọc Lá - Striped Mosaic, Corn Stripe, Maize Mosaic

BỆNH KHẢM SỌC LÁ – STRIPED MOSAIC, CORN STRIPE, MAIZE MOSAIC

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do virus gây ra, virus có tên là MMV (maize mosaic virus). Virus gây bệnh Khảm ở cây dưa leo và một số dòng virus  gây bệnh Khảm ở cây mía dường như là tác nhân gây nên bệnh K
Read More