Bệnh Rỉ – Rust, Common Rust – AGRICULTURE
BỆNH RỈ SẮT – RUST, COMMON RUST
Bệnh Rỉ - Rust, Common Rust

BỆNH RỈ SẮT – RUST, COMMON RUST

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Puccinia spp., đây là nấm ký sinh bắt buộc. Có ba loài được ghi nhận đã gây ra bệnh rỉ trên bắp là: P. sorghi,  P. polysora, P.purpurea. Nấm P. polysora thường gặp ở nh
Read More