Bệnh Than Đen – Blister Smut – AGRICULTURE
BỆNH THAN ĐEN – CORN SMUT, COMMON SMUT, BOIL SMUT, BLISTER SMUT
Bệnh Than Đen - Blister Smut

BỆNH THAN ĐEN – CORN SMUT, COMMON SMUT, BOIL SMUT, BLISTER SMUT

Tác nhân gây bệnh: Bệnh do nấm Ustilago maydis; U. zeae.  Triệu chứng: Bệnh có thể  hại trên lá, thân, bông cờ và chủ yếu là trên trái . Đặc trưng điển hình của bệnh là tạo thành các u sưng.Lúc đầu
Read More