Cây Bưởi – Pomelo – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XÌ GÔM – CHẢY MỦ TRÊN CÂY BƯỞI
Cây Ăn Quả

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XÌ GÔM – CHẢY MỦ TRÊN CÂY BƯỞI

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XÌ GÔM - CHẢY MỦ TRÊN CÂY BƯỞI Bệnh xì gôm, chảy nhựa mủ gốc là loại bệnh nguy hiểm và khó trị. Bệnh làm cho cây suy giảm sức sinh trưởng, còi cọc, chết lụi dần nếu khô
Read More