Cây Dừa – Coconut Tree – AGRICULTURE
BỆNH THỐI ĐỌT DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
Bệnh Thối Đọt

BỆNH THỐI ĐỌT DỪA VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

Dừa là loại cây dễ trồng, ít đầu tư phân, thuốc như các loại cây trồng khác, ít chịu ảnh hưởng của biến đổi khi hậu và đặc biệt là thích hợp với vùng đất Bến Tre. Trong thời gian gần đây, diện tích tr
Read More