Cây Thanh Long – Dragon Tree – AGRICULTURE
BỆNH ĐỐM TRẮNG (ĐỐM TẮC KÈ) VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
Bệnh Đốm Tắc Kè

BỆNH ĐỐM TRẮNG (ĐỐM TẮC KÈ) VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

BIỆN PHÁP CANH TÁC: Vệ sinh vườn sạch sẽ, không để cỏ dại trong vườn nhiều đặc biệt là loại cỏ mần trầu. Không rải vôi lên đầu trụ Thanh Long vì vôi làm dây Thanh Long không quang hợp được và làm th
Read More
KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THANH LONG
Cây Ăn Quả

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THANH LONG

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY THANH LONG - Thanh long là cây nhiệt đới, thích hợp khí hậu nắng nóng, chịu hạn giỏi, không chịu được úng. - Thanh long là cây thân bó cần có trụ đỡ, sau khi tr
Read More