Bệnh Đốm Tắc Kè – AGRICULTURE
BỆNH ĐỐM TRẮNG (ĐỐM TẮC KÈ) VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ
Bệnh Đốm Tắc Kè

BỆNH ĐỐM TRẮNG (ĐỐM TẮC KÈ) VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

BIỆN PHÁP CANH TÁC: Vệ sinh vườn sạch sẽ, không để cỏ dại trong vườn nhiều đặc biệt là loại cỏ mần trầu. Không rải vôi lên đầu trụ Thanh Long vì vôi làm dây Thanh Long không quang hợp được và làm th
Read More