Tra Cứu Bệnh & Côn Trùng – Page 2 – AGRICULTURE
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện Và Nấm Bệnh Hại Cây Trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện Và Nấm Bệnh Hại Cây Trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện vàng hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Kumulus 80WG – Thuốc Trừ Nhện vàng hại cây trồng

Hoạt chất: Sulfur Công dụng: – Là thuốc trừ nấm bệnh có tác dụng tiếp xúc, phòng trừ hữu hiệu nhện và nấm bệnh hại cây trồng. – Cung cấp dưỡng chất giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng năng
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏe.
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC XÁM HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC XÁM HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏ...
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏe.
Read More
MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP HERO 340WP – ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Azoxytrobin + Fosetyl Aluminium + Dimethomorph Công dụng: đặc trị bệnh thán thư hại cà chua. Đặc tính: Sản phẩm kết hợp 3 hoạt chất  tiên tiến vượt trội. Bộ lá xanh dày, ngọn to khỏe.
Read More
MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH BỆNH MỐC SƯƠNG HẠI CÂY TRỒNG

Công dụng: Map Green 6AS là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường. Map Green 6AS giúp cây tốt hơn, trái to, màu sắc đẹp hơn. Hướng d
Read More
MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG

Công dụng: Map Green 6AS là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường. Map Green 6AS giúp cây tốt hơn, trái to, màu sắc đẹp hơn. Hướng d
Read More
MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH NHỆN ĐỎ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH NHỆN ĐỎ HẠI CÂY TRỒNG

Công dụng: Map Green 6AS là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường. Map Green 6AS giúp cây tốt hơn, trái to, màu sắc đẹp hơn. Hướng d
Read More
MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

MAP GREEN 6SL – DIỆT SẠCH SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

Công dụng: Map Green 6AS là thuốc bảo vệ thực vật mới, nguồn gốc thực vật, an toàn cho người và môi trường. Map Green 6AS giúp cây tốt hơn, trái to, màu sắc đẹp hơn. Hướng d
Read More