TÁC NHÂN GÂY BỆNH – AGRICULTURE
CÁCH PHÂN BIỆT VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG, GIẢ SƯƠNG MAI HẠI CÂY RAU HỌ BẦU, BÍ
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

CÁCH PHÂN BIỆT VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG, GIẢ SƯƠNG MAI HẠI CÂY RAU HỌ BẦU, BÍ

Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được gần 800 ha rau, đậu vụ Xuân, trong đó cây rau họ bầu bí ước khoảng trên 100 ha (bí đỏ, bí xanh, bầu, mướp,...). Hiện bầu bí trà sớm đang để quả - phát triển quả;
Read More
BỆNH PHYTOPHTHORA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH PHYTOPHTHORA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I. NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ LAN TRUYỀN NGUỒN BỆNH 1.Nguyên nhân Do nấm Phytophthora palmivora và Phytophthora citricola gây ra, nấm tồn tại trong đất, gây hại hầu hết các cây trồng. Trên cây sầu
Read More
GIỐNG PHYTOPHTHORA LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG PHYTOPHTHORA LÀ GÌ?

Giống Phytophthora được đại diện bởi 40 loài (Waterllotlse, l973), nhưrng chỉ khoảng 40 loài được biết, theo Webster (l980), Singh (l982) thì Phytophthora chứa gần 70 loài đã được mô tả trong đó n...
Read More
GIỐNG PYTHIUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG PYTHIUM LÀ GÌ?

  A, những câỵ con bình thường; B, những cây con bị ngập úng (Sharma, 1998) Đây là giống lớn nhất của họ Pythiaceae, được đại diện bởi 92 loài (Waterllouse, l968) nhưng theo Waterhouse (1973) nhiề
Read More
GIỐNG COLLETOTRICHUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG COLLETOTRICHUM LÀ GÌ?

Đặc điểm Nó được mô tả có 11 loài (von Arx,1957; Sutton, 1973). Nhưng Alexopoulos và Mims (1979) thì đề xuất trên 1000 loài hình thức trong giống này đã được mô tả trước đây, phần lớn chúng trùng tên
Read More
LỚP COELOMYCETES LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

LỚP COELOMYCETES LÀ GÌ?

Đặc tính chung Nhóm này ký sinh và hoại sinh trên thực vật có mạch trên cạn. Một số ký sinh bậc hai trên nấm khác. Tản là thể quả thật, hệ sợi nấm có vách ngăn. Không có tế bào ch
Read More
LỚP HYPOMYCETES LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

LỚP HYPOMYCETES LÀ GÌ?

Đặc tính chung Phần lớn các cá thể sống hoại sinh trên thực vật hoặc ký sinh. Sợi nấm phát triển mạnh, có vách ngăn và phân nhánh. Chủ yếu sinh sản bằng bào tử (Moniliales) nhưng một số chỉ
Read More
GIỐNG FUSARIUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG FUSARIUM LÀ GÌ?

Đặc điểm Fusarium là chi lớn nhất trong Tuberculariaceae, chúng hoại sinh hoặc ký sinh trên nhiều cây trồng, cây ăn trái và rau. Nó là nguyên nhân chính làm héo rũ cây chủ. Hệ sợi nấm lan toả khắp mô
Read More
GIỐNG PYRICULARIA LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG PYRICULARIA LÀ GÌ?

Đặc điểm Pyricularia là một thành viên của họ Dematiaceae, bộ Moniliales; P. oryzae là nguyên nhân chính gây bệnh đạo ôn (nổ lốp) ở lúa; Nấm bệnh thường giết chết hoàn toàn cây con, đôi khi trên lúa
Read More
GIỐNG CURVULARIA LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG CURVULARIA LÀ GÌ?

Đặc điểm Nó cũng là một thành viên của họ Dematiaceae của bộ Moniliales, nó được giới thiệu trên 30 loài; Curvularia tìm thấy trên lúa (Benoit và Mathur, 1970) và nhiều cây trồng khác. Là tác nhân gâ
Read More