LỚP COELOMYCETES – AGRICULTURE
LỚP COELOMYCETES LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

LỚP COELOMYCETES LÀ GÌ?

Đặc tính chung Nhóm này ký sinh và hoại sinh trên thực vật có mạch trên cạn. Một số ký sinh bậc hai trên nấm khác. Tản là thể quả thật, hệ sợi nấm có vách ngăn. Không có tế bào ch
Read More