LỚP HYPOMYCETES – AGRICULTURE
LỚP HYPOMYCETES LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

LỚP HYPOMYCETES LÀ GÌ?

Đặc tính chung Phần lớn các cá thể sống hoại sinh trên thực vật hoặc ký sinh. Sợi nấm phát triển mạnh, có vách ngăn và phân nhánh. Chủ yếu sinh sản bằng bào tử (Moniliales) nhưng một số chỉ
Read More