LỚP OOMYCETES – AGRICULTURE
GIỐNG PYTHIUM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

GIỐNG PYTHIUM LÀ GÌ?

  A, những câỵ con bình thường; B, những cây con bị ngập úng (Sharma, 1998) Đây là giống lớn nhất của họ Pythiaceae, được đại diện bởi 92 loài (Waterllouse, l968) nhưng theo Waterhouse (1973) nhiề
Read More