KINAGOLD 23EC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU XANH, RỆP SÁP, NHỆN GIÉ CHAI 450ML

Liên Hệ Mua Hàng: 0984.535.820

KINAGOLD 23EC – THUỐC TRỪ SÂU:

– Đặc trị nhện gié, sâu cuốn lá, sâu đục thân.

– Đặc trị rệp sáp hại cà phê.

– Đặc trị sâu đục quả hại đậu xanh

 

Buy now Read more