NK – DOMINIC CANXI-BO-KẼM – CHỐNG KHÔ HOA, RỤNG HOA, RỤNG TRÁI, CHỐNG NỨT THÂN, NỨT TRÁI, THỐI CỦ CHAI 250ML CÔNG TY NAM KINH VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Liên Hệ Mua Hàng: 0984.535.820

NK – DOMINIC CANXI-BO-KẼM 

– Chống khô hoa, rụng hoa, rụng trái

– Ngăn chặn ngay nứt thân, nứt trái, thối củ

– Tăng thụ phấn, quả chín chắc

Read more