RIDOXANIL 800WP – THUỐC TRỪ BỆNH CHẾT NHANH, ĐỐM LÁ, THÁN THƯ, THỐI QUẢ, THỐI RỄ, SƯƠNG MAI, GỈ SẮT GÓI 100GR VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

60.000 

RIDOXANIL 800WP – THUỐC TRỪ BỆNH

– Trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu

– Trừ bệnh loét sọc mặt cạo cao su

– Trừ bệnh thán thư dưa hấu

Buy now Read more