1000GR ANTRACOL 70WP – CHUYÊN NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
1000GR ANTRACOL 70WP – CHUYÊN NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

1000GR ANTRACOL 70WP – CHUYÊN NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần của Antracol 70WP : Propineb: 700g/kg Propineb: một hợp chất từ ​​nhóm dithiocarbamate (1,2-propylene-bis polymer – kẽm dithiocarbamate). Công dụng của Antracol 70WP : ANTRACOL 70 WG
Read More
1000GR ANTRACOL 70WP – CHUYÊN NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

1000GR ANTRACOL 70WP – CHUYÊN NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG

1000GR ANTRACOL 70WP – CHUYÊN NẤM BÊNH RỈ SẮT HẠI CÂY TRỒNG 280.000₫ QUY CÁCH : 1000GR MUA HÀNG Danh mục: Thuốc Trừ Nấm Bệnh Từ khóa: 1000GR ANTRACOL 70WP - CHUYÊN NẤM BÊNH CÂY...
Read More