1000GR FORLIET 80WP –DIỆ-T SẠCH CÁC BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÀ CHUA – AGRICULTURE
1000GR FORLIET 80WP –DIỆ-T SẠCH CÁC BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÀ CHUA
Côn Trùng Gây Hại

1000GR FORLIET 80WP –DIỆ-T SẠCH CÁC BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÀ CHUA

CÔNG DỤNG: FORLIET là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngược lại. do đó thuốc phòng và trừ bệnh chết nhanh ở cây hồ tiêu; loét sọc mặt cạo trên cao su; sươ...
Read More